Medlemsvillkor

Vättervy Träningscenter AB

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Vättervy Träningscenter AB (559124-2424) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.

Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

 1. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

Vättervy Träningscenter AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Vättervy Träningscenter AB om han/hon ångrat sitt köp.

Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala retur kostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

 1. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Vättervy Träningscenter AB.

 

 1. Avtalstid och uppsägning

Vättervy Träningscenter AB erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (12 månader & Ingen bindningstid) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet och begäran skickas till vattervytc@gmail.com. På dessa medlemskap är uppsägningstiden 2 månader från dagen då vi bekräftar uppsägningen.
Tecknar du medlemskap med 12 månaders bindningstid över går detta automatiskt till medlemskap utan bindningstid och en högre debitering per månad. Medlemskapet avslutas alltså inte automatiskt efter 12 månader. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

 Månadsmedlemskap

I samband med teckning utav något våra medlemskap tillkommer en startkostnad, i denna ingår en tagg så att man kan nyttja anläggningen under obemannade tider (05.00-23.00). Taggen är personlig och får inte under några omständigheter användas av någon annan person. Skulle detta ske riskerar medlem att bli avstängd från anläggningen.  Om medlem förlorar sin tagg ska detta anmälas till vattervytc@gmail.com och personal utfärdar ny tagg till en kostnad av 150 SEK. Tagg behövs ej under bemannad tid.  Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Klippkort, årskort och halvårskort

Medlemskapet betalas i förskott för både klippkort och årskort (pengarna dras direkt från kundens kort vid köp). Klippkortet är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats inom loppet av 12 månader från inköpsdatum. Årskortet gäller i 12 månader.

 

 1. Prisändringar

Vättervy Träningscenter AB äger rätt att justera priser per debiterings-tillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal så justeras priset till då gällande prislista.

 

 1. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

 

 1. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgiften sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om täckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Vättervy Träningscenter AB’s konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Vättervy Träningscenter AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen, påminnelseavgift och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

  

 1. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

 

 1. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Gäller kort/medlemskap som är 6 månader eller längre. 

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 1 månad och längst med 12 månader. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

Frysning av medlemskap vid resa eller boende på annan ort i mer än 2 månader ges med minst 2 månader och längst med 6 månader. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

 

Giltiga intyg:

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtande av sjukgymnast

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Resa i mer än 2 månader: Tur- och returbiljett, adressändring eller dylikt

Begäran om frysning av medlemskap skickas till vattervytc@gmail.com 

 

 1. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Vättervy Träningscenter AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Vättervy Träningscenter AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

 1. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Vättervy Träningscenter AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

 1. Barn på gymmet

Det är tillåtet att ta med bebis som sitter i babyskydd till anläggningen och på vissa utmärka pass. Detta sker på ansvar av förälder och bebisen måste vara i babyskydd när förälder och barn vistas i passal och gym. Barn under 15 år är förälders ansvar, barn får ej nyttja maskiner eller störa andra medlemmar.

 

 1. Praktiska ändringar

Vättervy Träningscenter AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via vår hemsida/app.

 

 1. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Vättervy Träningscenter AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

 

 1. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Vättervy Träningscenter AB för överföring till denne.

 

 1. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet åtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

 1. Doping

Vättervy Träningscenter AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning och bruk av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning från Vättervy Träningscenter AB i minst två år. Ingen återbetalning sker. Vättervy Träningscenter AB samarbetar med 100 % ren hårdträning samt PRODIS.

 1. Klädsel/hygien

I våra lokaler önskar och rekommenderar vi att vi alltid av hygienskäl tränar med tröja/linne. Vi tränar alltså inte i bar överkropp eller sporttopp. Inga ytterskor innanför vår skogräns.

 1. Bokning och avbokning av pass

Incheckning skall ske senast 5 min innan passtart, därefter tillfaller platsen drop-in vid receptionen. Avbokning av pass ska ske minst 2 timmar innan passet börjar. Om anmäld person inte kommer till passet, debiteras kunden 50 kr. Vi vill att kunder bokar sig på pass med omsorg, boka därför bara de pass som du har för avsikt att verkligen gå på, detta för att undvika onödiga reservlistor. Kund som regelbundet avbokar mer än 50 % av passen under en månad kommer ges varning. 

 1. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

 1. Övervakningskamera

Medlem godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker den personliga integriteten.

 1. Uteslutning av medlem

Vättervy Träningscenter AB förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på̊ hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Vättervy Träningscenter AB, doping eller handhavande av dopingpreparat etc, sker ingen återbetalning.