Antidopingpolicy

Vättervy träningscenter har en vision om att skapa träning för ALLA – med kompetens, glädje och gemenskap. Hälsa, välmående och träningsglädje är vi övertygade skapas i en dopingfri miljö.

Vättervy träningscenter har ett medlemskap och samarbete med 100% Ren Hårdträning vilket innebär nolltolerans vad gäller bruk och försäljning av dopningsklassade preparat. I 100% Ren Hårdträning ingår också polisen, Länsstyrelsen, Region Jönköping och Smålandsidrotten.

Vi förbjuder villkorslöst användandet av prestationshöjande medel. Vi vill arbeta aktivt mot användning av dopningspreparat för att skapa en trygg träningsmiljö, samlingsplats och arbetsplats. Genom arbetet vill vi också bidra till en ökad kunskap om dopning och bidra till att hindra spridningen av användande av dopningspreparat i samhället.

  • Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (SFS 1991:1969) Dopningslagen
  • Vi arbetar aktivt och förebyggande för att vara en anläggning helt fri från dopning. Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel och droger.
  • Vi samarbetar med polisen

Vättervy träningscenter förbehåller sig rätten be ombedd medlem/gäst lämna dopingtest. Underlåtelse till dopingtest eller uppvisat positivt provresultat (brott mot Lag 1991:1969) följer avstängning vid Vättervy träningscenter i minst 2 år. Avstängning innebär att medlemskap omedelbart upphör.